SDH Břilice

     

 Sbor dobrovolných hasičů Břilice

 

Roku 1884 se Břilice zapojily do spolku dobrovolných hasičů v Třeboni, kde za roční poplatek 10 zlatých společně likvidovali požáry v obci.Roku 1899 žádaly Břilice okresní zastupitelstvo o povolení pro založení dobrovolného hasičského sboru, který byl ustanoven 8.května 1908.Působení ve sboru však nebylo vůbec snadné.Pro ustavený hasičský sbor zakoupila obec pouze malou část výstroje.Členové si sami pořizovali výstroj ze sbírek a příspěvků od občanů. 
Několik let po založení sboru však narušila činnost sboru první světová válka.Na zdejším pomníku jsou uvedena jména některých členů hasičského sboru, kteří válku nepřežili a položili v boji za lepší budoucnost své životy.Po skončení války byla činnost sboru opět obnovena.

 

Činnost sboru se od jeho založení řídila heslem:

                     

    "Sobě ke cti, bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě."

 

14042012466.jpg
.
.
Stále jsme tady pro Vás
Vznik požární ochrany lze datovat do doby krále Přemysla Přemysla Otakara II., který vydal Požární řád podle něhož každý „kdo by v žhářství byl přistižen, ohněm by zahynul". Masivně hasiče podpořila panovnice Marie Terezie, která vydala v r. 1755 „Řád k hašení ohně pro královská města pražská a pro venkov“. Následovaly první celoplošně platné předpisy např. „Patent císařovny Marie Terezie“, kdy se např. odmítnutí pomoci při hašení ohně se trestalo pracemi v železech nebo vězením. Dále pak byl vydán Josefem II., dne 25. 7. 1785, " Řád k hašení ohně pro kraje České země".
Velký rozmach vniku hasičstva pokračoval koncem 19. stol. V Břilicích se pak 22.5.1909 sešli místní starousedlíci a zcela bez finančních prostředků, avšak s elánem a nadšením, založili SDH Břilice. Prvních členů bylo 25. Starostou sboru byl zvolen Jan Pumpr, čp. 26. První rok neměli žádné finanční prostředky. V roce 1910 podpořily finanční pomocí činnost sboru spolky Uhersko-francouzský částkou 20 Kč, banka Slávie 15 Kč, ostatní 40 Kč. V dalších letech se členi sboru začali skládat na svou veřejně prospěšnou činnost a to částkou 10 ha/měsíčně/každý. Např. v roce 1913 pak měli ve spolkové kase již "celých" 63,71,-Kč.
Současné SDH Břilice se, kromě povinností plynoucích mu z předpisů požární ochrany, snaží v místní části Břilice organizovat kulturní akce ve spektru a kvalitě, kterou již počátkem 70-tých let min. stol. nově nastavili jeho tehdejší členi Pumpr, Leština, Vochoska, Mikuláštík, Hrnčíř a další. Ovšem od zakladatelských začátků se něco změnilo. Sbor člensky stagnuje a stárne. V systému se těžko hledá motivace pro nové mladé členy. Je velmi problematické financovat provoz a pořádané akce, kterých je ročně osm. Náklady na tyto akce se pohybují kolem 100.000,-Kč/rok. Většina akcí je v posledních několika letech ztrátová. Ná ;vštěvníci buď nepřijdou, nebo přijdou a nemají zájem podpořit vstupným či jinak konkrétní akci či náš sbor. Nebýt sponzorů, již by se valná většina akcí nekonala. Pro udržení páteřní činnosti jsme se výpadky financování pokusili nahradit dobrovolnými brigádami, jejichž výnosy jsem použili na zajištění pořádaných akcí. Tyto příležitosti však také nejsou pravidlem a nelze na ně spoléhat, je jich stále méně. Nevím jak jinde, ale u nás jde o smutný trend, uvážíme-li, že v Břilicích, v podstatě, fungují již jenom dva obdobně zaměřené, obecně prospěné, spolky.
Mrzí mne, že na místní hasiče si řada, zejména místních, obyvatel vzpomene jenom když něco potřebují, nebo přijdou na akci, na které je něco zdarma. Náš spolek má 106 roků tradice. Zasloužil by si větší uznání a úctu místních i přespolních. Je to v lidech. Ne všichni mají a budou mít v životě čest být součástí něčeho, co funguje a trvá tolik let. Případnou drobnou podporou našich věcí se však každý může stát součástí něčeho nadčasového. Vždyť jen Masopust a pouť je tu ve vesnici, s Vaší podporou, již cca 50 roků. Případné výnosy z pořádaných akcí vracíme opět do místního děn& iacute;. Když nám náhodou něco z financí zůstane, nakoupíme hasičský materiál, darem podpoříme místní školu nebo např. vydání knihy místního občana. Vážení sousedi, jsme tu pro Vás, ale bez Vás to dále nepůjde. Pomozte nám, třeba svou účastní na akci, udržet v dalších letech místní tradice a zachovat tak něco z historie naší vesnice pro lepší časy.

Petr MICHAL, starosta SDH Břilice

Naše poděkování patří sponzorům:
Město Třeboň, Lázně AURORA, K+K Břilice s.r.o., AGRA Servis. s.r.o., Radim Mikuláštík, Ing. Eva Skálová, Jan Mikuláštík, Penzion u Třeboně-Roman Matějka, ERGO CZ s.r.o., Agentura Bárny, František Hajna-elektro, Jan Nečas, Jan Schindler st., Petr Lacina, Vodoinstalace-Jan Vochoska, Autoškola David, Autoškola Ille, Jaroslav Sršeň-kovovýroba, Mgr. Petr Michal
.
.
.
.
SDH Břilice - veteráni - 2018.jpg
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one